Uređivanje JOPPD obrasca

U Minimaxu je moguće uređivati JOPPD obrazac prije kreiranja XML datoteke.

Do uređivanja možete doći kada radite obračun plaća na Plaće > Obračun Plaća, obračun OOP na Plaće > Obračun OOP ili na obračunu službenih putovanja na Poslovanje > Službena putovanja.

U trenutku kad Zaključite obračun (plaća, OOP ili službenih putovanja) pokaže se link Redovi JOPPD:


Klikom na link otvori se uređivač JOPPD-a. Klikom na ikonu olovke ispred retka izaberete koji redak želite uređivati.

Kad ste uredili redak onda može spremiti promjene klikom na Sačuvaj red ili ih izbrisati klikom na crveni X.

Kad ste završili uređivanjem, onda kliknete na Zatvori. Sada možete Potvrditi JOPPD obrazac klikom na gumb Potvrdi.

U tom trenutku pokaže se gumb za pripremu XML datoteke.

Napomena: Nije moguće otkazati potvrđivanje obračuna plaća dok ne otkažete potvrđivanje JOPPD obrasca.

U ovoj uputi