Postavke ispisa - bilateralna kompenzacija

Postavke za ispis Bilateralne kompenzacije uređujemo:

 • u izborniku > Postavke organizacije Ispisi

Uređivanje u izborniku Postavke organizacije > Ispisi

 1. Odaberemo gumb za postavke organizacije .
 2. Kliknemo na Ispisi.
 3. Izaberemo Bilateralna kompenzacija.

U postavkama ispisa bilateralne kompenzacije uređujemo:

 • Opće postavke
 • Zaglavlje dokumenta
 • Dodatni opisi
 • Potpis
 • Podnožje dokumenta
 • Terminologija i prijevodi
 • Ostale postavke

O uređivanju gore navedenih postavki ispisa možete pročitati u Općim postavkama ispisa.

Ostale postavke

Ispis web adrese Minimax - ispiše se web adresa www.minimax.hr iznad podnožja dokumenta

Uređivanje ispisa bilateralne kompenzacije direktno u dokumentu

 • u izborniku Poslovanje > Otvorene stavke odaberemo Bilateralne kompenzacije

Postavke ispisa bilateralne kompenazcije uređujemo u predlošku klikom na kartici Pretpregled

 1. Otvorimo predložak bilateralne kompenzacije. 
 2. Izaberemo karticu Pretpregled.
 3. Uređujemo postojeće postavke klikom na Uredi opće postavke ili klikom na + Novi ispis dodajemo novi ispis za bilateralne kompenzacije.

U ovoj uputi