Devizni bankovni izvodi - evidencija u KPI

Kod organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo u primjerima knjiženja deviznih izvoda, u KPI se evidentirao iznos u stranoj novčanoj jedinici u kojoj je bio knjižen izvod.

Navedeno je sada ispravljeno i u KPI se evidentira iznos preračunat u domaću novčanu jedinicu.

Primjer: na izvodu knjižimo trošak banke u iznosu 9,5 EUR - u KPI će se upisati iznos u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan izvoda.

Ako ste knjižili izvode u stranim novčanim jedinicama na vrstama organizacije obrtnik, predlažemo da provjerite zapise u KPI i po potrebi ih ispravite.

U ovoj uputi