Unos novog izdavanja

Unutrar izbornika zaliha možemo pripremiti novu izdatnicu kupcu. Kod navedenog vrijedi sljedeća uputa.

Unos novog izdavanja

 1. U Poslovanje > Zalihe kliknemo Novo i odaberemo Izdavanje.
 2. Podvrsta prometa: predstavlja vrstu izdavanja koja određuje vrstu dozvoljenih artikala na izdavanju i način vrednovanja:
  • U proizvodnju predstavlja izdavanje materijala u proizvodnju.
  • Kupcu predstavlja klasično izdavanje za robu ili materijal.
  • Naručitelju predstavlja izdavanje materijala naručitelju kojem „dajemo“ da nešto izradi.
 3. Datum: taj se podatak odražava u stanju zaliha na dan i karticama artikla.
 4. Broj izdavanja: taj se podatak automatski upiše u okviru godine koja je određena datumom i ne možemo ju mijenjati.
  Numeriranje pojedinih vrsta izdavanja je odvojeno. Izdavanjima se mogu dati novi brojevi na način da pod Alati > Renumeriraj odaberemo vrstu izdavanja koju želimo renumerirati. U tom slučaju, izdavanja će se renumerirati po datumu.
 5. Stranka: odaberemo ju iz padajućeg izbornika. Podatke o stranci možemo mijenjati klikom na ikonu „olovka“, a možemo unijeti i novu stranku klikom na ikonu plusa.
 6.  Analitika: možemo ju odabrati iz padajućeg izbornika. Padajući izbornik za odabir analitike vidljiv je ukoliko u šifrarniku imamo unesenu bar jednu analitiku.
 7. Opis: prepišemo ga iz općih podataka dokumenta na temelju kojeg radimo izdavanje (taj se podatak prenese u opis kartice artikla).

Unos redova izdavanja

 1. Sa Skladišta: podatak se unosi samo ukoliko je otvoreno više skladišta. U tom je slučaju zadano skladište „Skladište“, a inače je zadano zadnje korišteno skladište. Podatke o skladištu možemo mijenjati, a možemo unijeti i novo skladište.
 2. Artikl: odaberemo ga iz padajućeg izbornika tako da u polje unesemo početak opisa artikla (na primjer „stak“ za staklenka“). U padajućem izborniku prikazat će se odgovarajući artikli. Ako u padajućem izborniku želimo imati samo artikle sa zalihom tada upišemo # prije riječi (na primjer „#stak# za „staklenka“). Klikom na „plus“ možemo unijeti novi artikl.
 3. Količina: unesemo količinu reda izdavanja.
 4. Cijena: informativno se prikaže prosječna nabavna cijena tog artikla  i ne možemo ju mijenjati.
 5. % popusta: unesemo postotak popusta koji odobravamo kupcu
 6. Prodajna cijena: ukoliko je prodajna cijena upisana unutar izbornika šifrarnika artikala, program ju prepiše, inače ju unesemo ručno
 7. Vrijednost: prikaz ukupne nabavne vrijednosti
 8. Klikom na ikonu  dodajemo artikl na redak izdavanja. Istim postupkom unesemo sve artikle za odabrano izdavanje.
  • uređivanje retka moguće je klikom na ikonu na retku artikla
  • brisanje retka moguće je klikom na ikonu na retku artikla

Na ekranu pregleda su sljedeće tipke:

Uredi: uređivanje izdavanja, unos redova, brisanje…., ukoliko izdavanje još nije potvrđeno.

Briši: brisanje cijelog izdavanja uključujući i sve redove ukoliko još nije potvrđeno.

Novo:

 • primka: otvara novu primku
 • izdavanje: otvara novo izdavanje
 • promjena cijene: otvara promet za unos promjene cijene
 • otpis: otvara novi otpis

Potvrdi: potvrdi izdavanje i prilikom toga se ažurira stanje zaliha i vrijednosti.

Kopiraj:

 • u račun: kopira sadržaj izdavanja u novi ili postojeći račun (uključujući i redove).
 • u izdavanje: kopira cijelo izdavanje u izdavanje (uključujući i redove).

Ispiši

 • Izdavanje: ispiše izdavanje ukoliko je izdavanje potvrđeno.
 • Otpremnicu: ispiše otpremnicu ukoliko je izdavanje potvrđeno.

Otkaži potvrđivanje: otkaže potvrdu i time omogući ponovno uređivanje.

U ovoj uputi