Izlazni e-računi - dopuna xml sheme

Obveznicima javne nabave isti broj e-računa nije moguće slati dva puta u godini, to je restrikcija na centralnoj platformi / FINI.

Prilikom slanja e-računa, centralna platforma provjerava datum izdavanja računa, odnosno ne provjerava polja u kojima je evidentiran datum prometa. Zbog toga na prijelazu godina može doći do situacija da se za neki račun javi obavijest da je već poslan u ovoj godini iako se on u biti odnosi na 2019. godinu.

Primjerice, tvrtka je u 2019. godini izdala 1200 računa, od toga je 30 računa izdano u 2020., no s datumom prometa u 2019. Takav račun odnosi se na 2019., no budući da FINA provjerava datum izdavanja računa (koji je u primjeru ovih 30 računa u 2020.), ako tvrtka i ove godine dođe do 1200. računa, račune neće biti moguće poslati jer će centralna platforma imati evidentirano slanje tih brojeva računa u 2020.

Kako bismo ubuduće početkom godine izbjegli probleme sa slanjem istih brojeva računa koji se odnose na prethodnu godinu, xml shema e-računa dopunjena je dodatnim poljem koje centralna platforma provjerava kao informaciju na koju se godinu odnosi račun.  

Budući da će FINA to polje početi provjeravati tek nakon instalacije ove verzije, ako ćete početkom 2021. imati takvih primjera računa i prilikom slanja Vam se prikaže obavijest da isti broj računa nije moguće slati dva puta u godini, kontaktirajte nas putem zahtjeva za pomoć kako bismo s FINOM iskomunicirali ispravak računa koji su poslani početkom 2020. godine, a odnose se na 2019. da račune iz 2021. možete uspješno poslati.

U ovoj uputi