Sistemski šifranti

Uputa se odnosi na prijenos podataka iz sistemskih šifrarnika preko API-ja.

Country (Država)

Moguće je pretraživanje po kratici države, prikaz pojedinačnog zapisa i svih zapisa.

Country

Podatak

Opis

Code

Kratica države

Name

Naziv države

Currency

Novčana jedinica države


Currency (Novčana jedinica)

Moguće je pretraživanje po kratici novčane jedinice, prikaz pojedinačnog zapisa i svih zapisa.

Currency

Podatak

Opis

Code

Kratica novčane jedinice

Name

Naziv novčane jedinice


ExchangeRate (Tečaj)

Omogućen je prikaz tečaja s pretragom po ID novčane jedinice i traženjem po kratici novčane jedinice za određeni datum.

ExchangeRate

Podatak

Opis

Date

Datum

Currency

Novčana jedinica

MidRate

Srednji tečaj HNB-a za novčanu jedinicu i datum


JournalType (Vrsta temeljnice)

Moguće je pretraživanje po šifri vrste temeljnice i po ID vrste temeljnice.

JournalType

Podatak

Opis

Code

Šifra vrste temeljnice

DisplayCode

Šifra vrste temeljnice za prikaz (razlikuje se ovisno o lokalizaciji) 


PostalCode (Pošta)

Moguće je pretraživanje pošte po ID pošte i prikaz pošte za pojedinačnu državu.

PostalCode

Podatak

Opis

Code

Broj pošte

City

Grad pošte

Country

Država pošte


PurposeCode (Koda namjene)

Moguće je pretraživanje po šifri koda namjene, prikaz pojedinačnog zapisa i svih zapisa.

PurposeCode

Podatak

Opis

Code

Šifra koda namjene

Description

Naziv koda namjene


VatRate (Stopa PDV-a)

Moguće je pretraživanje po šifri stope PDV-a za pojedini datum, pretraživanje po ID stope PDV-a za pojedini datum i prikaz svih stopa PDV-a za pojedini datum.

VatRate

Podatak

Opis

Code

Šifra stope PDV-a

Percent

Postotak PDV-a za određeni datum

U ovoj uputi