Promet među skladištima - ukidanje prometa i uvođenje izdavanja i prijema sa / u skladište

U Zalihama smo ukinuli vrstu prometa Prijenos među skladištima. Ako želimo napraviti prijenos zaliha robe iz jednog skladišta u drugo skladište, unesemo primku  s podvrstom prometa Sa skladišta ili izdavanje s podvrstom prometa U skladište. Neovisno o tome koju vrstu prometa odaberemo, program automatski pripremi odgovarajuću vrstu prometa, izdavanje iz skladišta ili primku u drugo skladište.

Kako unesemo prijenos robe s jednog skladišta na drugo, pogledajte OVDJE.

U ovoj uputi