Dorade u modulu plaća

Obračun plaća - unos napomena na djelatnicima

Na obračunu plaće na pojedinom djelatniku dodana je funkcionalnost za unos napomena povezanih s obračunom plaće. 

Na drugom koraku obračuna klikom na pojedinog djelatnika u desnom kutu prikaže se ikona lista papira za unos napomene.

Klikom na ikonu otvori se prozor za unos napomene. Uneseni tekst spremimo klikom na Potvrdi.

Unesena napomena prikaže se na obračunu s desne strane i klikom na tekst moguće ju je uređivati i/li brisati. Napomena se unosi za svakog djelatnika pojedinačno.

Za djelatnike za koje je napomena unesena, na drugom koraku obračuna prikaže se ikona na početku retka i prelaskom miša preko ikone prikaže se tekst napomene. 

Unesena napomena ne prenosi se na dokumente obračuna niti se predlaže kod sljedećih obračuna, već služi za interno korištenje.

Isplatne liste - dopune na postavkama ispisa

Na postavkama ispisa za isplatnu listu dodali smo nove funkcionalnosti za odabir. U dijelu Ostale postavke moguće je definirati ispis ključnih podataka i ispis analitike.

U ostale postavke ispisa prebačene su i funkcionalnosti koje su bile na postavkama obračuna plaće - ispis radnog staža i datuma zaposlenja, ispis podataka o godišnjem odmoru i ispis osnovne plaće.

Ispis ključnih podataka grafički je prikaz obračuna plaće. Ako je na postavkama ispisa uključena kvačica za ispis ključnih podataka, u gornjem dijelu isplatne liste grafički će biti prikazani ključni podaci: neto plaća, dodaci te svi doprinosi i porezi s odvojenim prikazom iznosa doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Analitika će se ispisati na isplatnoj listi ako je odabrana na postavkama djelatnika u šifrarniku.

Plaće - dopuna vrste isplate Bonus

Vrstu isplate Bonus dopunili smo na sljedeći način:

  • kad je jednom odabrana na obračunu, predlaže se na sljedećim obračunima
  • na iznos obračunat tom vrstom isplate primjenjuje se maksimalna mjesečna i godišnja osnovica za doprinose
  • na IP1 obrascu ta se vrsta isplate evidentira u polje 3.1. (propisani ili ugovoreni dodaci na plaću radnika) (umjesto dosadašnjeg 3.3.)

Plaće - nepoznata vrsta isplate

U modulu plaća pronaći ćete novu vrstu isplate s nazivom Nepoznata vrsta isplate. Na toj je vrsti isplate moguće unijeti osnovne podatke za obračun – broj jedinica, iznos na jedinicu, postotak i opis.

Ova vrsta isplate u svojoj punoj funkcionalnosti koristit će se za uvoz obračunskih redaka preko Excela na kojem radimo. Dok ta funkcionalnost ne bude instalirana, ova se vrsta isplate može koristiti za obračune koji do zaključka plaće nisu potpuno definirani.

Dodavanje te vrste isplate ne utječe na obračun plaće i obračun nije moguće zaključiti dok se ne definira ili obriše nepoznata vrsta isplate jer program prikazuje obavijest kraj djelatnika te javlja i upozorenje na zaključku plaće.


Kod uređivanja ove vrste isplate, odnosno odabira one isplate koju je potrebno obračunati na plaći, predložit će se vrijednosti koje su bile unesene na nepoznatoj vrsti isplate.

U ovoj uputi