Predložak izlaznog računa - uređivanje datuma

S ovom je verzijom instalirana dorada da promjena datuma računa na predlošku ne utječe na promjenu datuma prometa i dospijeća ako je račun prethodno spremljen.

Kod unosa novog računa koji još nije spremljen, promjena datuma računa ažurirat će datume prometa i dospijeća.

U ovoj uputi