Izlazni e-računi - dopuna xml sheme (vrijeme slanja)

Dopunjena je xml shema e-računa i sada se prilikom ispostavljanja računa u xml datoteku upiše i podatak o vremenu slanja računa.

U ovoj uputi