Ispravci u modulu Plaće

Tablica 02/21 - dorada rekapitulacije podataka za postupak kontrole

S ovom je verzijom instaliran nalog kojim se u tablici 02/21 u stupcima 5 i 6 evidentira i bruto iznos plaće u naravi koji se do sada nije zbrajao u ukupan iznos u te stupce.

Obračun neplaćenog dopusta za djelatnika sa subvencijom

Za djelatnike kojima se obračunava neplaćeni dopust, a koriste neku od subvencija, s instalacijom verzije za tu će se vrstu isplate obračunati doprinosi za zdravstveno osiguranje.

JOPPD obrazac - izaslani djelatnik i subvencija

Kod izaslanih djelatnika koji koriste subvenciju po Zakonu o doprinosima, a imaju obračun isplate na koju se neovisno o subvenciji doprinosi plaćaju, obračunati doprinosi za zdravstveno osiguranje sada se evidentiraju na A stranici JOPPD obrasca u polju VI.3.1.

Postotak za rad nedjeljom - predlaganje postotka

Sukladno promjenama Zakona o radu postotak povećanja za rad nedjeljom na postavkama obračuna plaće predlaže se 50%.

OOP - usklade kod obračuna primitaka

Prilikom obračuna primitaka Stipendije studentima za izvrsna postignuća, Isplata dobiti po osnovi izuzimanja i Isplata dobiti za nerezidente potvrdom obračuna pripremi se temeljnica s knjiženjima, JOPPD obrazac i platni nalozi s pripadajućim oznakama.

U ovoj uputi