Zatvaranje otvorenih stavki

Otvorene stavke u Minimaxu zatvaraju se:

  1. Knjiženjem plaćanja preko bankovnih izvadaka.
  2. Kada kod unosa izlaznih i ulaznih računa označimo da se radi o blagajničkom primitku ili izdatku.
  3. Zatvaranjem računa preko blagajne.
  4. Ručnim zatvaranjem stavaka u Izborniku Poslovanje > Otvorene stavke.

Pregled zatvaranja:

Zatvorene stavke možemo pregledati na pregledu Knjiženja u glavnoj knjizi. Program ispiše koje stavke su zatvorene i na koji način. Ako neka stavka nije zatvorena onda se ispiše Nema zatvaranja.

  1. Izaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Knjiženja (tu možemo napraviti filter stavaka za koje želimo provjeriti jesu li zatvorene).
  2. Kliknemo na Nađi.
  3. Program u stupcu Zatvaranje ispiše kako je stavka zatvorena (s ulaznim računom, bankovnim izvatkom, bilateralnom kompenzacijom).
  4. Klikom na zapis u stupcu Zatvaranje možemo vidjeti detaljnije podatke.

U ovoj uputi