Kako zatvaram račun izdan u jednoj valuti, a plaćen drugom valutom?

Ukoliko imamo račun koji je izdan u jednoj valuti, a plaćen drugom valutom, u tom je slučaju na temeljnici računa ili izvoda potrebno ručno urediti zapis tako da su valute na računu i plaćanju iste.

Uređivanje temeljnice računa

Temeljnicu računa možemo urediti: 

  • prije knjiženja plaćanja u modulu Poslovanje > Izlazni ili Ulazni računi, odabirom računa te klikom na Temeljnica.

Na temeljnici je potrebno urediti podatke, odnosno dodati zapis u valuti u kojoj je račun plaćen (u ovom primjeru USD) kako bi program prepoznao stavke, odnosno kako biste ih mogli povezati. 

  1. Na temeljnici računa kliknemo Uredi i odaberemo ikonu olovke na retku knjiženja.
  2. U odjeljku U iz padajućeg izbornika odaberemo valutu u kojoj je račun plaćen i upišemo iznos u toj valuti. 
  3. Kad uredimo podatke, odaberemo Sačuvaj knjiženje te zatvorimo račun kroz izvod.

Napomena: Budući da program iznos u HRK predloži prema tečaju odabrane valute, nakon odabira valute iz padajućeg izbornika, obvezno je urediti oba iznosa.

Ako je račun izdan u eurima, a plaćen u kunama, nije potrebno uređivati temeljnicu računa.


Uređivanje temeljnice izvoda

Temeljnicu izvoda možemo urediti:

  • prilikom knjiženja izvoda u modulu Banka > Bankovni izvaci, na Redu izvoda možemo odabrati opciju Knjiženja, kroz pretragu naći račun, kliknuti na Datum Temeljnice i Uredi

Program kod zatvaranja izvoda automatski napravi tečajne razlike za otvorene stavke, a u istom se koraku  napravi i izračun tečajnih razlika financijskih konta.  

U ovoj uputi