Obrazac 02/21 i 03/21

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (NN 43/2014, 19/2017, 139/2021) obveznici uplate doprinosa dužni su za svaku kalendarsku godinu sastaviti obrazac Tablica 02/21 - rekapitulacija podataka za postupak kontrole i obrazac Tablica 03/21 - popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Za formiranje navedenih tiskanica u Minimaxu potrebno je unijeti podatke na postavkama organizacije i postavkama djelatnika.

Postavke organizacije

Kako bi se ispravno formirali podaci za obrazac, na Postavkama organizacije > Organizacija, u dijelu Plaće potrebno je unijeti Registarski broj za HZMO, kao i podatke o zastupniku / ovlaštenoj osobi (tvrtka ili ime i prezime i OIB).

Postavke djelatnika

Za ispravno formiranje obrasca, na postavkama djelatnika u dijelu Ostali podaci potrebno je unijeti podatke o radnom mjestu i osobnom broju HZMO.

Formiranje obrasca

U modulu Plaće > Obračun plaća, klikom na Pregledi moguće je formirati Obrazac 02/21.

Klikom na Obrazac 02/21 otvori se novi prozor s mogućnošću definiranja godine za koju želite pripremiti podatke. 

Klikom na Pripremi obrazac pripremi se pdf dokument sukladno obračunskim podacima koji su evidentirani u programu. 

Ako u obračunima plaća postoje djelatnici s beneficiranim radnim stažem, odnosno ako je na obrascu 02/21 ispunjen koji stupac od 8 do 11, istovremeno s rekapitulacijom podataka za postupak kontrole, pripremi se i druga stranica, odnosno Tablica 03/21 - popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Pripremljeni dokument moguće je preuzeti na računalo za dostavu na HZMO.

U ovoj uputi