Slanje predračuna i računa s prije ispisanim zaglavljem e-mailom

U slučaju da račune i predračune ispisujemo na prije ispisani papir, na ispisu je u gornjem dijelu prazan prostor.

U postavkama ispisa za izlazne računa (tj. predračune) imamo određeno prije ispisano zaglavlje:

  • Kod slanja takvog računa tj. predračuna e-mailom na vrhu bi bio prazan prostor, zato program za privitak e-maila pripremi novi račun koji za zaglavlje uzima u obzir podatke iz općih postavki ispisa.
  • Program upotrijebi sliku određenu u postavkama zaglavlja, tj. tekst ako nema slike.
U ovoj uputi