Bolovanje preko 42 dana

Kada imamo vrstu isplate Bolovanje preko 42 dana program automatski predlaže neto iznos po satu ako imamo upisan broj mjeseci pod Bolovanje prema mjesečnim prosjecima na postavkama plaće i obračunato 6 plaća unazad. Također, program automatski obračunava 70% od neto iznosa satnice.

Napomena: Ako ste obračune plaće radili u Minimaxu, preporučamo da provjerite imate li na postavkama plaće (prvi korak prilikom obračuna za mjesec) pod Bolovanje prema mjesečnim prosjecima upisan broj 6 što označava broj mjeseci plaća unazad koje program koristi prilikom izračuna prosječne satnice za bolovanje.

Ako nemate obračunato zadnjih 6 plaća u programu, onda možete koristiti vrstu isplate Bolovanje preko 42 dana - ostalo gdje se iznos satnice može upisati ručno.

Unosimo:

  1. Pod Broj jedinica - broj sati koje je djelatnik proveo na bolovanju.
  2. Datum od - unosimo datum od kada je djelatnik na bolovanju.
  3. Datum do - unosimo datum do kada je djelatnik na bolovanju.
  4. Datum prvog odsustva - unosimo datum od kada je djelatnik krenuo na bolovanje.
  5. Klikom na Potvrdi sprema se vrsta isplate za obračun i sukladno unesenim satima bolovanja program umanjuje broj sati redovnog rada. 

 

PAŽNJA: Minimalan iznos naknade za bolovanje preko 42 dana za puno radno vrijeme iznosi proračunska osnovica x 0,25 te program sam napravi ograničenje na taj iznos ako je iznos prosječne neto satnice manji od minimalne osnovice. Maksimalan iznos naknade za puno radno vrijeme iznosi proračunska osnovica x 1,28 i tu program sam napravi ograničenje na taj iznos ukoliko je prosječna neto satnica djelatnika veća od maksimalne osnovice.

U ovoj uputi