Izlazni račun fizičkoj osobi (bez obzira na državu)

Organizacija koja je obveznik PDV-a izdaje račun fizičkoj osobi iz Hrvatske, EU ili izvan EU.

  1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi.
  2. Odabremo Novi.
  3. U polje Kupac > unesemo stranku koja ima označen tip stranke: Krajnji kupac. Ako stranka nije iz Hrvatske onda odaberemo kvačicu Za knjiženje uzmi u obzir državu. Na temelju ove opcije potraživanje će se automatski knjižiti na odgovarajući konto.  Na primjer ako se radi o domaćem kupcu onda će se potraživanje knjižiti na konto 1200, a ako se radi o stranom kupcu onda će se potraživanje knjižiti na konto 1210. 
  4. Unesemo datume.
  5. Izaberemo artikl i u polju Vrsta obračuna PDV-a > odaberemo vrstu obračuna  koja utječe na obračun PDV-a i upis u poreznu evidenciju.

Upis u poreznu evidenciju

Taj će se račun upisati u polja II.1, II.2 ili II.3 (ovisno o poreznoj stopi na artiklu) obračuna PDV-a i u knjigu izlaznih računa u polja 17  do 22 (ovisno o poreznoj stopi na artiklu).


U ovoj uputi