Ulazni račun plaćen karticom - skupni račun banke - plaćeno na rate

Ako smo određeni račun platili karticom na rate, kada zaprimimo račun od banke za prvu ratu tog računa, onda u rashodu stavljamo rashod 2160 ili 2850 prema ovoj uputi.

Prilikom unosa prve rate, kada se odabere račun kao veza, onda program automatski predloži cijeli iznos računa pa je u rashodu potrebno promijeniti osnovicu na iznos same rate. 

Na primjer ako nam je cjelokupni ulazni račun u iznosu od 500,00 kn, a iznos 1. rate 250,00 kn, prilikom odabira računa kao vezu program u osnovicu predloži cijeli iznos računa. U tom slučaju potrebno je ručno upisati u osnovicu iznos 1.rate. U opis prilikom unosa rashoda možemo upisati o kojoj se rati radi.


Kada se unosi druga rata, tada više nije moguće odabrati ulazni račun kao vezu jer smo to napravili prilikom unosa računa za 1. ratu. U tom slučaju potrebno je otvoriti novi rashod koji će imati vrstu rashoda Rashod, a ne Ulazni račun.

Kod osnovice rashoda ulaznog računa unesemo iznos 2. rate računa. 

Nakon što potvrdimo taj ulazni račun od banke, onda uđemo u temeljnicu toga računa, kliknemo Uredi i kod reda temeljnice gdje je unesena 2. rata kliknemo na ikonu olovke i promijenimo dobavljača na onog kojem smo platili karticom i u opisu knjiženja upišemo broj URE i originalan broj računa toga dobavljača kako bi nam se tako prikazalo i na kartici konta 2160 ili 285

Unesene promjene spremimo.

Sada će nam se u kartici konta prikazivati identično kako bi bilo da smo imali mogućnost unijeti vezu ulazni račun prilikom unosa rashoda u predlošku ulaznog računa.


U ovoj uputi