Ispis kartice konta

Koraci ispisa kartice konta:

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Kartica konta.
  • ispis je također moguće pokrenuti klikom na Masovne obrade > Ispis kartice konta.
 2. Ispis dodatno možemo ograničiti:
  • Datumima (obvezan podatak).
  • Datumom za PDV (nije obvezan podatak).
  • Kontom;
   • Ako ostavimo prazno polje dobiti ćemo podatke za sva konta.
   • Ako odaberemo analitički konto dobiti ćemo podatke isključivo za taj konto (na primjer 1200),
   • Ako odaberemo razred ili skupinu konta dobiti ćemo podatke za sva konta koja pripadaju tim razredima ili skupinama. U drugom polju možemo odabrati analitički konto za koji želimo napraviti ispis  (na primjer 12* za 1200, 12000, 12001, 12002…).
  • Strankomodaberemo  ukoliko želimo ispis za pojedinu stranku, inače ćemo dobiti podatke za sve stranke.
  • Analitikom: odaberemo ju ukoliko želimo ispis za pojedinu analitiku. Ako polje ostavimo prazno na ispisu će biti podaci za sve analitike.
  • Djelatnikom: ako ga odaberemo na ispisu će biti podaci samo za odabranog djelatnika. Ako ostavimo polje prazno na ispisu će biti podaci za sve djelatnike.
  • Novčanom jedinicom: ako je odaberemo na ispisu će biti podaci samo za odabranu novčanu jedinicu. Ako ostavimo polje prazno na ispisu će biti podaci za sve novčane jedinice.
  • Samo potvrđene: odaberemo ukoliko na ispisu želimo imati samo potvrđene, odnosno knjižene temeljnice. Inače će na ispisu biti i podaci iz predložaka temeljnica.
  • Ispisana ukupna suma: zbroj svih kartica koje smo ispisali.
  • Svaki konto na svojoj stranici: ako uključimo kvačicu na ovom polju, na ispisu kartice konta, svaki će konto biti na svojoj stranici, u suprotnom će na ispisu konta biti prikazana uzastopno.
 3. Ako ispis pokrećemo preko masovnih obrada, odaberemo retke, kliknemo Naprijed.
 4. Klikom na Izvrši / Ispiši program pripremi ispis kartice konta u PDF dokumentu. Pripremljeni dokument možemo ispisati, poslati putem e-pošte ili sačuvati na računalo, a za kasniju obradu dokument je na Postavke organizacije > Dokumenti dostupan 48 sati od formiranja.
 5. Ispis kartice konta u Excel moguće je formirati klikom na Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Pregledi > Po kontima.
  U padajućem izborniku odaberemo željeni konto i razdoblje za koje nam treba ispis. Klikom na Nađi program prikaže ukupan iznos knjiženja na taj konto. Klikom na naziv konta i na Izvoz tablice u gornjem desnom kutu podatke je moguće izvesti u Excel. 
U ovoj uputi