Nova organizacija

Kad otvorimo novu organizaciju, potrebno je urediti početne postavke kako bismo dalje neometano koristili program.