Zalihe - prikaz dodatnih informacija o artiklima

Prilikom formiranja prometa u modulu zaliha, na padajućem se izborniku kod odabira artikla, uz podatak o količini i nazivu artikla, sada prikazuje više informacija – šifra, jedinica mjere i maloprodajna cijena (za maloprodajna skladišta).

Osim u prometima koji se formiraju u modulu zaliha, takav je prikaz i u modulu knjiženja izlaznih računa i utržaka za rasterećenje skladišta ako je ta opcija uključena na postavkama modula.

U ovoj uputi