Nabava osobnih automobila

Kako bi nam se ispravno obračunali priznati i nepriznati troškovi te odbio ispravan postotak PDV-a, bitno je ispravno urediti postavke rashoda na tom ulaznom računu.

Unos ulaznog računa

Kod rashoda je potrebno odabrati konto osobni automobili i transportna sredstva u pripremi. Na tom rashodu potrebno je urediti postavke kako bi nam knjiženje ulaznog računa bilo ispravno i kako bi nam se ispravno ispunio PDV obrazac. To možemo učiniti klikom na ikonu olovke pored rashoda.

U rashodu označimo da se radi o osnovnom prijevoznom sredstvu i ostavimo da je vrsta rashoda osnovno sredstvo kako bi nam program na ulaznom računu otvorio mjesto za prijem osnovnog sredstva. 

Pod Ostalim postavkama rashoda unesemo konto podjele pretporeza od osobnih automobila i postotak podjele. 

Kada postavke spremimo, program nas odmah vraća na ulazni račun. 

Tada klikom na + pored prostora za unos osnovnog sredstva, možemo napraviti prijem na osnovna sredstva tog osobnog automobila. Ovdje je potrebno namjestiti postavke amortizacije kako bi nam program prilikom samog obračuna amortizacije ispravno raspodijelio priznate i nepriznate troškove. 

Kada odaberemo amortizacijsku skupinu, klikom na ikonu olovke možemo mijenjati postavke te amortizacijske skupine i pod polje Konto porezno nepriznatih troškova amortizacije unijeti potreban konto.

Ako taj konto ne unesemo, program će nas prilikom potvrde ulaznog računa upozoriti:

Nakon što spremimo postavke amortizacijske skupine i unesemo osobni automobil u osnovna sredstva, program nas ponovno vraća na unos ulaznog računa. 

Tu odabiremo Prijenos u upotrebu tog osnovnog sredstva i klikom na Sačuvaj red spremamo red ulaznog računa kojeg nakon toga možemo potvrditi.

Potvrdom ulaznog računa automatski se izradi temeljnica koja raspodjeljuje porezno priznate i nepriznate troškove i 50% priznatog pretporeza.

U PDV obrazac prema navedenim postavkama rashoda, program 50% priznatog troška upisuje pod III. 3., 50% nepriznatog troška pod VIII. 1. 1.2.

Amortizacija

Kada napravimo obračun amortizacije, program će također raspodijeliti priznate i nepriznate troškove amortizacije prema postavkama koje smo naveli u amortizacijskoj skupini. 

U primjeru ćemo pokazati privremeni obračun amortizacije nabavljenog osobnog automobila za 03.2018. Kada napravimo privremeni obračun amortizacije, na osnovnom sredstvu možemo vidjeti iznos porezno priznatih i nepriznatih troškova na dan 31.03.2018., a kada kliknemo na promet tog osnovnog sredstva možemo vidjeti temeljnicu obračuna gdje je u nepriznati trošak uračunato i 50% nepriznatog pretporeza.

Napomena: Ako Vam nazivi konta nisu usklađeni s novim postocima podjele priznatih i nepriznatih troškova, nazive možete promijeniti sami na Šifrarnici > Konta.

Stranka koja nije u sustavu PDV-a

Kod stranke koja nije u sustavu PDV-a postavke rashoda za unos ulaznog računa prilikom nabave osobnog automobila ostaju jednake osim što se kod Stope PDV-a odabere Neoporezivo. U tom slučaju program podijeli cijeli iznos računa 50/50 na konta koja su unesena na rashodu.

 

U ovoj uputi