Prava korisnika za potvrđivanje temeljnice

Na pravima korisnika za pojedinu organizaciju moguće je o(ne)mogućiti prava za Potvrđivanje temeljnice


Kad je u pravima korisnika uključeno pravo za potvrđivanje temeljnica, za dokumente koje korisnik pripremi u glavnoj se knjizi automatski pripremi potvrđena temeljnica s evidencijom knjiženja i poreznom evidencijom. Navedeno vrijedi i za licence poslovanja, odnosno dokumente koje formira korisnik sa statusom poduzetnik. U slučaju da poduzetnik otkaže i uredi dokument, u glavnoj će se knjizi temeljnica ažurirati sukladno napravljenim promjenama.

Ako ovo pravo nije uključeno, u glavnoj će se knjizi pripremiti temeljnica u predlošku koju računovođa treba potvrditi. Nakon što računovođa potvrdi temeljnice, one se na neki način "zaključaju" i korisnik koji nema uključeno pravo za potvrđivanje temeljnice taj dokument ne može otkazati, odnosno može jedino u dogovoru s računovođom.
Ovo je pravo moguće isključiti i za suradnike u računovodstvu pa, u primjerima kad više korisnika radi na istoj organizaciji, nakon što korisnik s uključenim pravom za potvrđivanje temeljnica iste potvrdi, korisnik koji nema uključeno to pravo neće moći otkazati dokument.

Više o mogućnostima koje to pravo omogućava pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi