Minimax i euro: prilagodba programskih funkcionalnosti prelasku na euro

Uvođenje eura korisnicima Minimaxa neće stvarati dodatne probleme vezano uz prilagodbu programa zakonskim izmjenama jer će, kao i uvijek, program automatizmom biti usklađen sa zakonom, a sve usklade uključene su u cijenu svih licenci.

Cilj nam je da prijelaz na euro bude automatiziran što je više moguće, odnosno da program potpuno prilagodimo zakonskim odredbama kako biste bezbrižno nastavili s poslovanjem.

S pripremama smo započeli početkom ove godine, odnosno nakon donošenja Zakona o uvođenju eura kao službene valute i službene objave nadležnih institucija. Redovno pratimo propise i službene objave oko uvođenja eura, prisustvujemo i aktivno sudjelujemo na edukacijama i radionicama na ovu temu te imamo spreman plan dorada funkcionalnosti po modulima.

Prednost Minimaxa u prilagodbama programskih funkcionalnosti novoj valuti jest u tome što je Minimax na slovenskoj lokalizaciji već prošao proces uvođenja eura pa smo spremni(ji) na izazove tranzicijskog perioda koji je pred nama.

S prethodnim verzijama već su instalirane sljedeće funkcionalnosti:

 • dvojno iskazivanje ukupnog iznosa na ponudama, izlaznim računima i dokumentima povezanima s obračunom plaća i drugog dohotka (od 13.7.22.)
 • automatsko preračunavanje (nije potrebna dodatna aktivacija ili podešavanje postavki)
 • fiksni tečaj konverzije prikazan na dokumentima
 • mogućnost masovne promjene cijene u šifrarniku artikala

U narednim verzijama (sljedeća je planirana za 26.12.) postepeno će biti instalirani nalozi po modulima, pregled glavnih dorada donosimo u nastavku. Na ovom mjestu ćemo i ažurirati popis planiranih i instaliranih dorada pa, uz obavijesti verzije, u ovoj uputi možete pratiti tijek prilagodbe programa euru.

 • Prelazak na euro u Minimaxu će omogućiti novi alat u glavnom izborniku: Prijelaz na euro (€)
  • Rad nakon 1.1.2023. bit će omogućen i ako se ne pokrene prijelaz na euro, no prijelaz u novu godinu poslovanja (2023.) bit će uvjetovan prijelazom na euro. Neovisno o tome kada se formira prijelaz na euro preko navedene funkcionalnosti, iznosi za 2023. svejedno će se automatski preračunavati u eure. Za unos podataka za 2024. bit će nužno formirati prijelaz. U samom alatu bit će još detaljno opisani uvjeti i podaci koji će se promijeniti. 
 • Izlazni računi
  • Ovisno o datumu računa program će na računu predložiti novčanu jedinicu, a ovisno o datumu prometa proknjižiti temeljnicu u odgovarajućoj valuti. Ako će u 2023. biti upotrijebljena kuna, program će javiti obavijest.
  • Fiskalizacija će nastaviti raditi na isti način nakon 1.1.2023.
  • Konačni račun u eurima bit će moguće povezati s računom za predujam izdanim u kunama.
  • Prilikom kopiranja računa ili pripreme ponavljajućih računa iz 2022. godine, program će podatke konvertirati u eure.
 • Ulazni računi
  • Ovisno o datumu računa program će na računu predložiti novčanu jedinicu, a ovisno o datumu prometa proknjižiti temeljnicu u odgovarajućoj valuti. 
  • Konačni račun u eurima bit će moguće povezati s računom za predujam izdanim u kunama.
 • Plaće i drugi dohodak
  • Plaće i OOP za prosinac 2022., isplaćene u 2023. godini bit će obračunate u eurima (isplatna lista, JOPPD obrazac, platni nalozi), a knjižene u kunama. Ako će doći do razlika kod zaokruživanja, razlike će se automatski proknjižiti na konta tečajnih razlika.
  • Za plaće koje se isplaćuju u 2023. godini, svi iznosi na postavkama plaće bit će u eurima.
  • R1 obrazac: iznosi iz 2022. godine prikazani će bit u kunama, iz 2023. u eurima; prosječna satnica bit će u eurima.
  • Na svim ispisima bit će omogućen odabir novčane jedinice i program će ispis napraviti u toj novčanoj jedinici (npr. RAD-1G, obrazac 02/21).
  • Naknadna isplata neisplaćene plaće iz 2022. godine, koja se obračunava u 2023. godini, automatski će se konvertirati u eure
 • Zalihe
  • Svi prometi u 2023. godini automatski će se preračunati u eure (i ako funkcionalnost prijelaza na euro nije pokrenuta).
  • Kopiranje izdavanja u kunama u račun u eurima preračunat će iznose u eure.
  • Bit će moguće povezivati negativnu primku u kunama s prometom u eurima.
  • Bit će obvezno napraviti inventuru i što prije prelazak u novu godinu.
  • Potvrđivanje prometa u 2023. godini bit će onemogućeno dok se u modulu zaliha ne napravi prijelaz u novu poslovnu godinu.
  • Nakon formiranja prijelaza na euro, za 2022. bit će onemogućen unos prometa u maloprodaju.
 • Glavna knjiga
  • Za 2022. godinu izvještaji će se pripremati u kunama, nalozi za plaćanje u eurima.
  • Izvještaji za 2023. godinu (statistički izvještaji i godišnje obrade) iznose iz prošlih godina prikazat će se u eurima.
  • Knjiženja manja od 0,01 neće se prenositi u početnom stanju, a razlika će se proknjižiti na konto tečajnih razlika.
 • Godišnji i statistički izvještaji te prelazak u novu godinu
  • Godišnji izvještaji za 2022. godinu pripremaju se u kunama. Kod izvještaja za sljedeće godine iznosi će biti u eurima, preračunani po fiksnom tečaju.
  • Na statističkim izvještajima bit će moguće odabrati prikaz podataka u eurima ili kunama.
  • Prijenos stanja na deviznom bankovnom računu (konto 1030) morat će se napravit ručno na domaći bankovni račun.
 • Otvorene stavke
  • Ispis otvorenih stavki i IOS na datum nakon 1.1.2023. automatski će iznose u kunama preračunati u eure.
  • Opomene će se ispisivati u odabranoj valuti za pregled podataka (euro ili kuna).
  • Bit će omogućeno zatvaranje računa s različitim novčanim jedinicama (euro i kuna).
 • Nalozi za plaćanje
  • Svi nalozi od 1.1.2023. pripremit će se u eurima.
  • Kod stavljanja na plaćanje starih naloga (koji su u kunama), u 2023. godini, iznosi će se automatski preračunati u eure.
 • Službena putovanja
  • Na službenim putovanjima neće bit moguće unijeti nalog za putovanje koje prelazi 1.1.2023. Ako netko tako putuje, bit će potrebno otvoriti dva naloga: jedan do 31.12. i drugi od 1.1.

Dodatne informacije o uvođenju eura možete pronaći na: Euro.hnb, Ministarstvo financija, Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, Europska središnja banka.

U ovoj uputi