Unos novog analitičkog konta

  1. U izborniku Šifrarnici > Konta kliknemo na Novo.
  2. Odaberemo osnovni konto. Osnovni konto određuje značajke novog konta (saldakonti ili financijski konto).
  3. Odaberemo novi konto koji je za jedan znak dulji od osnovnog konta (npr. na osnovni konto 4100 možemo otvoriti konto 4100X gdje je X proizvoljan broj od 0 do 9).
  4. Novo otvoreni konto 41000 kod otvaranja novih analitičkih konta možemo upotrijebiti kao „osnovni konto“.

Objašnjenje ostalih stavki prilikom unosa novog analitičkog konta možete pogledati u ovoj uputi u dijelu "unos novog konta.

U ovoj uputi