Šifrarnik Lokacije

Lokacija se upotrebljava samo pri osnovnim sredstvima te Vam se, ako nemate otvorena osnovna sredstva, taj šifrarnik neće niti prikazati.

Lokacije se određuju na osnovnim sredstvima gdje vodite evidenciju, gdje se određeno osnovno sredstvo nalazi. Na lokacijama se ispisuje i inventurna lista.

U šifrarniku lokacija možete:

 • dodavati nove lokacije,
 • uređivati lokacije,
 • brisati lokacije i
 • pregledavati lokacije.

Iz menija odaberite Šifrarnik > Lokacije.

Unos lokacije

 1. Kliknite na Novo.
 2. Unesite Naziv lokacije.
 3. Unesite Šifru lokacije.
 4. Kliknite na gumb Spremi ili Spremi i novo, ako želite nastaviti s unosom novih lokacija.

Uređivanje lokacija

 1.  Odaberite lokacije koje želite urediti tako da kliknete na naziv lokacije.
 2.  Kliknite Uredi.
 3.  Uredite podatke (šifra, Naziv…)
 4.  Kliknite na gumb Spremi.

Brisanje lokacije

Ako iz šifrarnika izbrišete lokaciju, ona više neće biti vidljiva na popisu lokacija i tu lokaciju više nećete moći odabrati u osnovnim sredstvima.

Šifrarnik lokacija povezan je s osnovnim sredstvima, stoga je brisanje moguće samo ako lokacija nije vezana za nijedno osnovno sredstvo.

 1. Odaberite lokaciju koju želite brisati tako da kliknete na naziv lokacije.
 2. Kliknite na Briši.
 3.  Otvorit će se prozor s odlukom (Zaista želite brisati?) gdje odaberete U redu.
U ovoj uputi