Dorade u modulu Izlazni računi

Kopiranje retka artikla

Na unosu artikla na izlaznom računu omogućeno je kopiranje retka artikla. Klikom na ikonu Kopiraj pripremi se novi redak artikla s podacima kao na kopiranom retku.


Ispis mase pojedinačnih artikala na računu i otpremnici

Ovom doradom omogućen je ispis mase pojedinačnog artikla na izlaznom računu i otpremnici.

Na Postavkama organizacije > Ispisi na vrsti ispisa za izlazni račun i otpremnicu u dijelu Ostale postavke moguće je uključiti opciju Ispis mase po redovima.

Postavku je moguće uključiti samo ako je uključena opcija za ispis u dva reda.

Napredna pretraga izlaznih računa - filtriranje po broju računa

U slučaju ako organizacija ima unesenu ručnu numeraciju izlaznih računa koja je u upotrebi, na naprednoj pretrazi izlaznih računa prikazat će se polje Broj računa pomoću kojeg je moguće pretraživati i račune s ručnom numeracijom.

Pretraga po rednom broju filtrira samo račune s automatskim numeracijama.

Podatak o kupcu na pregledu Artikli na izlaznim računima

Na pregled Artikli na izlaznim računima dodan je stupac s podatkom o kupcu.

Podatak o kupcu pripremit će i kod izvoza pregleda u Excel tablicu.

Upozorenje prije otkazivanja ispostavljanja računa

Prilikom otkazivanja ispostavljanja izlaznog računa program prikaže upozorenje o otkazivanju i brisanju povezanih dokumenata i knjiženja.

S ciljem smanjenja klikova i bržeg formiranja željene akcije, uz to je upozorenje dodana mogućnost za odabir da se više ne prikazuje.

Ako uključimo kvačicu, kod otkazivanja računa upozorenje se više neće prikazivati, a ako ćemo ga htjeti ponovno uključiti, to je moguće na postavkama profila.O(ne)mogućavanje upozorenja povezano je s korisnikom, tj. ne odnosi se na organizaciju u kojoj se radi, nego na korisnički profil.

U ovoj uputi