Pregled po načinima plaćanja i blagajnicima

Pregledi po načinima plaćanja i blagajnicima pregledi su pojedinih načina plaćanja i blagajnika određenih na gotovinskim izdanim računima.

Pregled po načinima plaćanja

U modulu Poslovanje > Izlazni računi odaberemo Pregledi > Po načinima plaćanja.

Na popisu je prikaz svih načina plaćanja na izlaznim računima sa zbirnim podatkom o ukupnoj vrijednosti pojedinog načina plaćanja u tekućoj poslovnoj godini.

Pregled možemo ograničiti s više kriterija:

  • pojedini način plaćanja
  • kupac
  • analitika zaglavlja
  • datum prometa
  • numeracija

Pregled po blagajnicima

U modulu Poslovanje > Izlazni računi odaberemo Pregledi > Po blagajnicima.

Na popisu je prikaz svih blagajnika koji su ispostavljali gotovinske račune sa zbirnim podatkom o ukupnoj vrijednosti izdanih računa povezanih s pojedinim blagajnikom. 

Pregled možemo ograničiti s više kriterija:

  • naziv blagajnika
  • kupac
  • analitika zaglavlja
  • datum prometa
  • numeracija
U ovoj uputi