Masovne obrade blagajničkih dokumenata

U modulu Blagajna možemo masovno ispisivati, brisati, otkazati potvrđivanje i potvrditi predloške blagajničkih dnevnika, primitaka i izdataka za određeno razdoblje.

 1. U izborniku Poslovanje > Blagajna odaberemo blagajnu pa Masovne obrade.
 2. Odaberemo jednu od mogućnosti:
  • Ako smo odabrali Brisanje program prikaže sve dnevnike blagajne koji su u predlošku i možemo ih brisati
  • Ako smo odabrali Potvrđivanje program prikaže dnevnike koji su u prelošku i koje možemo potvrditi
  • Ako smo odabrali Otkazivanje potvrđivanja program prikaže dnevnike koji su potvrđeni i koje možemo staviti nazad u predloške
  • Ako smo odabrali Ispis dnevnika ili/i Ispis primitaka/izdataka može se odrediti zaseban ispis dnevnika i primitaka/izdataka
 3. Na drugom koraku imamo mogućnost ograničenja datuma (možemo i ostaviti prazno polje) i označimo dnevnike blagajne koje želimo urediti.
 4. Klikom na Naprijed > U redu program:
  • briše dnevnike
  • potvrđuje dnevnike
  • otkazuje potvrđene dnevnike nazad u predloške 
  • pripremi dokument sa sadržajem dnevnika, primitaka/izdataka za odabrano razdoblje u odgođenim zadacima koje onda možete ispisati

 

U ovoj uputi