Uređivanje licenci

Uputa se odnosi na situaciju kad želimo urediti ili promijeniti paket, odnosno licencu koju trenutno upotrebljavamo.

  1. Na ulaznoj stranici odaberemo Moj profil > Licence > Uređivanje licenci
  2. Na sljedećem koraku biramo želimo li uređivati licencu za:

Licencu za računovodstveni servis

 (ako vodimo više organizacija) 

  • Prilikom uređivanja paketa za računovodstveni servis imamo mogućnost uređivanja broja dodatnih pristupa. Osnovni paket omogućava pristup najviše jednom korisniku. 
  • Ukoliko želimo omogućiti istovremeno korištenje paketa većem broju korisnika, na tom mjestu odredimo broj korisnika. 


Licencu za jednu organizaciju

  • Kod odabira uređivanja licence za organizaciju, iz padajućeg izbornika odaberemo željenu organizaciju i tipkom Naprijed idemo na sljedeći korak gdje odabiremo željeni paket. 


Uređivanje licenci ili istovremenih pristupa 

Kod odabira paketa možemo:

  • urediti broj istovremenih pristupa ukoliko želimo da više korisnika koristi program istovremeno
  • odabrati drugi paket klikom na Odaberi drugi paket.

Na kraju potvrdimo odabir klikom na Ažuriraj paket.


U ovoj uputi