Uređivanje licenci

Uputa se odnosi na situaciju kad želimo urediti ili promijeniti licencu koju trenutno upotrebljavamo.

 1. Na ulaznoj stranici odaberemo Moj profil > Licence > Uređivanje licenci
 2. Na sljedećem koraku biramo želimo li uređivati:
  • licencu za računovodstveni servis
  • licencu za organizaciju

Želim uređivati licencu za računovodstveni servis

 (ako vodimo više organizacija) 

 • Prilikom uređivanja licence za računovodstveni servis imamo mogućnost uređivanja broja dodatnih pristupa. Osnovna licenca omogućava pristup najviše jednom korisniku. 
 • Ukoliko želimo omogućiti istovremeno korištenje licence većem broju korisnika, na tom mjestu definiramo broj istovremenih pristupa. 


Želim uređivati licencu za organizaciju

 • Kod odabira uređivanja licence za organizaciju, iz padajućeg izbornika odaberemo željenu organizaciju i klikom na Naprijed idemo na sljedeći korak gdje odabiremo željenu licencu. 


Uređivanje licenci ili istovremenih pristupa 

Kod odabira licence možemo:

 • urediti broj istovremenih pristupa ako želimo da više korisnika koristi program istovremeno, odabir potvrdimo klikom na Ažuriraj licencu
 • odabrati drugu licencu klikom na Odaberi licencu i potvrdom odabira.

U ovoj uputi