Ispis kopija gotovinskih računa

1. Kada gotovinski račun prvi puta ispišemo program nudi tipku Preuzmi i ispiši.


2. Sve sljedeće kopije možemo ispisivati kao kopije računa klikom na Preuzmi i ispiši ili preuzimanjem pdf dokumenta s desne strane unutar izlaznog računa.

3. Ispisane kopije računa automatski se numeriraju, a na pojedinačnom ispisu dodan je i vodeni žig s podacima broja kopije.

4. Izvorni dokument računa čuva se s ostalim dokumentima u programu.

U ovoj uputi