Zalihe - mogućnost pretrage na prometima

Na svim prometima u modulu zaliha dodano je polje za mogućnost pretraživanja prometa.

Ta je funkcionalnost korisna u primjerima kad je na prometima veći broj artikala na više stranica, a želimo provjeriti je li na nekom prometu određeni artikl.

Unosom naziva ili dijela naziva artikla možemo pretraživati retke prometa. Pretraga je omogućena na prometima u predlošku, kao i na potvrđenim prometima.

U ovoj uputi