Šifrarnik Amortizacijske skupine

Amortizacijske skupine koristimo kod osnovnih sredstava. One određuju stupanj amortizacije te postavke za knjiženje (nabavna vrijednost, ispravak vrijednosti i amortizacija) osnovnih sredstava.

Prilikom početka rada s osnovnim sredstvima šifrarnik amortizacijskih skupina možemo prepisati iz sustava (upisane su najviše porezno priznate stope amortizacije u skladu sa zakonom) ili ih možemo kopirati iz neke druge svoje organizacije unutar sustava Minimax.

U šifrarniku amortizacijskih skupina možemo:

 • Dodavati nove amortizacijske skupine
 • Uređivati amortizacijske skupine
 • Brisati amortizacijske skupine i
 • Pregledavati amortizacijske skupine

 
U izborniku odaberemo Šifrarnici > Amortizacijske skupine.


 Amortizacijske skupine možemo i sami unijeti, uređivati i brisati.

Unos amortizacijskih skupina

 1. Kliknemo na Novo.
 2. Unesemo Naziv nove amortizacijske skupine.
 3. Unesemo Postotak amortizacije.
 4. Uredimo konta za knjiženje.
 5. Kliknemo na tipku Spremi.

Uređivanje amortizacijskih skupina

 1. Odaberemo amortizacijsku skupinu koju želimo urediti klikom na njezin naziv.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. Uredimo podatke o amortizacijskoj skupini (naziv, postotak, konto...).
 4. Kliknemo na tipku Spremi.

Brisanje amortizacijskih skupina

Ako iz šifrarnika obrišemo amortizacijsku skupinu, ona više neće biti vidljiva u tablici i neće ju se više moći odabrati na osnovnim sredstvima.

 1. Odaberemo amortizacijsku skupinu koju želimo brisati klikom na njezin naziv.
 2. Kliknemo na Briši.

UPOZORENJE: Ako je šifra amortizacijske skupine povezana s nekim osnovnim sredstvom, ne možemo ju obrisati. U tom slučaju ispisat će se upozorenje.

Ako želimo zaista obrisati skupinu, osnovnim sredstvima koja ju koriste moramo prvo odrediti drugu amortizacijsku skupinu i tek tada tu skupinu možemo obrisati iz šifrarnika.

U ovoj uputi