Jedinica mjere za masu na artiklu

Prilikom unosa artikla u šifrarnik dodali smo polje za unos mase artikla

Masa artikla prikaže se i zbraja na ispisu izlaznog računa i na pregledu redaka izlaznih računa, kao i na primki i pregledu redaka zaliha.


U ovoj uputi