Minimax na različitim jezicima

Sučelja programa Minimax možete koristiti na više jezika (slovenski, hrvatski, srpski, talijanski i engleski jezik).

Sve verzije prilagođene su hrvatskim zakonima jer se radi samo o prijevodu korisničkog dijela što ne utječe na funkcionalnosti programa. To znači da iste podatke možemo koristiti u različitim jezičnim verzijama. Ako u programu postoji više korisnika organizacije, jedan korisnik može koristiti slovensku, a drugi na primjer englesku verziju programa gdje može imati pristup istim podacima.

Gdje mogu promijeniti jezik?

Svaki korisnik jezik može zamijeniti pod Moj profil .

 Pod Podešavanja korisničkog sučelja iz padajućeg izbornika možete odabrati jedan od ponuđenih jezika:

  • engleski
  • talijanski
  • srpski
  • hrvatski
  • slovenski

Ovisno o jeziku kojeg odaberete, promijenit će se i nazivi modula u programu. Korisnik tako može pratiti događanja u programu prema odabranom jeziku s time da zakonodavstvo ostaje u skladu s hrvatskim propisima.

U ovoj uputi