Unos ulaznog računa za osnovno sredstvo – financijski najam

Zaglavlje računa unesemo kao i za sve ulazne račune.

Dodavanje rashoda

 1. Na padajućem izborniku odaberemo tj. otvorimo novi rashod koji ima određen konto knjiženja, odgovarajuće postavke za PDV i poveznicu na Osnovno sredstvo ili Nekretninu.
 2. Na polju Osnovno sredstvo kliknemo Novo.
 3. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.
 4. Odaberemo Amortizacijsku skupinu.
 5. Odaberemo Odredište.
 6. Kliknemo Spremi.
 7. Odaberemo: Odmah u upotrebu ili Ne ide odmah u upotrebu.
 8. Provjerimo Iznos osnovice odabranog rashoda i PDV.
 9. Kliknemo Dodaj na račun.
 10. Kliknemo na Potvrdi.

Opisani postupak jednak je situaciji kada imamo unos ulaznog računa s osnovnim sredstvom koji možete naći ovdje.

Uređivanje temeljnice

Nakon potvrđenog ulaznog računa, temeljnicu možemo naknadno uređivati. 

 1. Kliknemo na temeljnicu.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Kliknemo na red s kontom 2200 i zamijenimo ga s kontom obveze za financijski najam.
 4. Kliknemo Spremi.
U ovoj uputi