Temeljnica početnog stanja i ručno knjiženje prometa

Uputa se odnosi na knjiženje temeljnice za početak rada u Minimaxu.

Sve sljedeće temeljnice za otvaranje pripremaju se automatski kod prelaska u novu poslovnu godinu u izborniku Knjigovodstvo > Godišnje obrade.

SAVJET

Prije unosa temeljnice bilo bi dobro provjeriti postavke konta na koja ćemo knjižiti i prilagoditi ih svojim potrebama.

Postavke konta možemo mijenjati i kod unosa same temeljnice klikom na ikonu za uređivanje nakon odabira konta.

Postavke konta u vezi s unosom podataka i knjiženjem u Minimaxu.

Unos temeljnice

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Vrsta temeljnice: za temeljnicu početnog stanja odaberemo PS– Početno stanje. Za temeljnice prometa odaberemo drugu odgovarajuću vrstu temeljnice.
 4. Unesemo Datum temeljnice.
 5. Unesemo Opis – npr. Otvorenje xx.
 6. Slijedi dodavanje knjiženja.

Financijska konta

 1. Unesemo Datum knjiženja.
 2. Unesemo Opis.
 3. Iz padajućeg izbornika odaberemo konto. Klikom na znak plus možemo dodati novi konto u kontni plan, a klikom na ikonu olovke uređujemo postavke odabranog konta. Klikom na Knjiženja dobivamo pregled knjiženja na odabranom kontu.
 4. Prema postavkama konta možemo otvoriti polja za unos analitike i djelatnika.
 5. Unesemo iznos na dugovnu ili potražnu stranu.
 6. Kliknemo Sačuvaj knjiženje.
 7. Klik na Odustani poništi unos.

Saldakonti

 1.  Unesemo Datum računa.
 2. Unesemo Opis (broj računa).
 3. Iz padajućeg izbornika odaberemo konto.
 4. Iz padajućeg izbornika odaberemo stranku.
 5. Unesemo Vezu za plaćanje (originalan broj računa).
 6. Unesemo iznos na dugovnu ili potražnu stranu. Nakon unosa iznosa prikažu se još i donja polja.
 7. Unesemo Datum isporuke/odrađene usluge.
 8. Unesemo Datum dospijeća.
 9. Kliknemo na Sačuvaj knjiženje.
 10. Klik na Odustani poništi unos.

Knjiženja se dodaju u redove. Crveno se prikazuje iznos koji nedostaje na dugovnoj ili potražnoj strani da bi temeljnica bila usklađena. 

Pojedinačna knjiženja možemo uređivati, brisati ili kopirati klikom na:

 1. Uređivanje knjiženja  (možemo urediti sve podatke).
 2. Brisanje knjiženja   (izbriše cijeli red).
 3. Kopiranje knjiženja  (napravi novi red sa istim knjiženjem)

Cijelu temeljnicu možemo:

 1. Spremiti: sve promjene će se spremiti, ali temeljnica još neće biti knjižena u glavnoj knjizi, saldakontima i poreznim evidencijama.
 2. Potvrditi: temeljnica će biti knjižena u glavnoj knjizi, saldakontima i poreznim evidencijama.
 3. Otkazati: bit će izgubljeni svi novi unosi od zadnjeg spremanja.

Knjiženja iz temeljnice za otvaranje PS u bruto bilanci će se pokazati odgovarajuće u prva dva stupca s podacima o početnom stanju na dugovnoj i potražnoj strani.

U ovoj uputi