Dodatni administrator - mogućnost određivanja prava korisnicima

Svaki pretplatnik može, uz administratora platitelja, u programu odabrati i dodatnog administratora. U tom slučaju, korisnik koji je odabran kao dodatni administrator s instalacijom ove dorade ima mogućnost određivanja prava korisnicima organizacije. 

Dodatnog administratora moguće je odabrati klikom na ikonu čovječuljka, odabirom organizacije pa Uredi.

Više o određivanju prava korisnika pročitajte OVDJE.

Ova mogućnost namijenjena je kada poduzetnik odnosno administrator pretplatnika dodaje knjigovođu i onda knjigovođu unosi kao dodatnog administratora kako bi imao/la mogućnost dodavanja i uređivanja prava korisnicima.

U ovoj uputi