Dodatni administrator - mogućnost određivanja prava korisnicima

Svaki pretplatnik može, uz administratora platitelja, u programu odabrati i dodatnog administratora. U tom slučaju, korisnik koji je odabran kao dodatni administrator s instalacijom ove dorade ima mogućnost određivanja prava korisnicima organizacije. 

Dodatnog administratora moguće je odabrati klikom na ikonu čovječuljka, odabirom organizacije pa Uredi.

Više o određivanju prava korisnika pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi