Robne grupe

Robne grupe koristimo kada imamo veći broj artikala i želimo ih pregledavati po pojedinim skupinama.

U robnim grupama možemo:

  • dodavati robne grupe
  • uređivati robne grupe
  • brisati

Unos Robne grupe

Robnu grupu unesemo u izborniku Šifrarnici > Artikli gdje kliknemo na Robne grupe.

  1. Kliknemo Novo.
  2. Naziv Robne grupe.
  3. Unesemo šifru Robne grupe.
  4. Odznačimo kvačicu Može se odabrati na artiklu.
  5. Spremi.

 

Određivanje Robne grupe kod unosa artikla

Kod unosa artikla odredimo grupu proizvoda artiklu na polju Robne grupe > odaberemo između postojećih Robnih grupa na padajućem izborniku.

U ovoj uputi