Ispis otvorenih stavaka prema datumu valute 30, 60 i 90 dana

U izborniku Poslovanje > Otvorene stavke možemo ispisati popis potraživanja i obaveza prema datumu valute 30, 60 i 90 dana.

Ukoliko želimo pregled podataka na otvorenim stavkama za različita razdoblja valute, željene podatke unesemo u polje > s datumom dospijeća u intervalu od – do dana > Nađi. 

Primjer: za valutu do 30 dana upišemo 0 do 30 dana. Program pripremi ispis na temelju odabranog intervala.

S tipkom Izvoz stavaka izvezu se sva knjiženja.

U ovoj uputi