Kako da pošaljem kod na rezervni telefonski broj i prijavim se?

Kada Vas kod prijave traži unos prijavnog koda, kliknite na link Problemi prilikom prijema prijavnog koda?

Izaberite telefonski broj na koji želite primiti SMS poruku s kodom i potvrdite izbor. Na popisu su će biti samo rezervni brojevi koji su upisani u Vašim podešavanjima provjere u dva koraka.

Unesite prijavni kod i kliknite Prijava.

Svaki rezervni kod važeći je samo jednom. Na popisu kodova u podešavanjima provjere u dva koraka, iskorišteni kod bit će prikazan kao precrtan. Predlažemo da ga i Vi precrtate na Vašem spisku.

U ovoj uputi