Primanje e-računa

E-račune možemo zaprimati ako smo postavke organizacije postavili na način kako je opisano u uputi ovdje

Pokazat ćemo dva načina zaprimanja e-računa: automatsko zaprimanje e-računa u Minimax i ručni uvoz e-računa u Minimax.

Automatsko zaprimanje e-računa 

Za automatsko zaprimanje računa preko pretinca za dokumente, klikom na Pretinac za dokumente > Postavke potrebno je odabrati posrednika za e-račune i upisati korisničko ime i lozinku (ili uvesti certifikat za FINU).

U pretincu za dokumente klikom na Osvježi možemo provjeriti imamo li koji ulazni e-račun. Ako smo zaprimili više e-računa, program će prikazati na ekranu status prijenosa dokumenata. Nakon prijenosa svih primljenih računa prikazat će se obavijest koliko je dokumenata uvezeno u Pretinac i na popisu će se prikazati zaprimljeni (nepreuzeti) e-računi s informacijom o vrsti dokumenta, datoteci, stranci, vremenu kada je dokument dodan i preko kojeg posrednika.

Podatak o stranci program prepoznaje prema OIBu iz xml datoteke. Ako je stranka od koje smo zaprimili račun unesena u šifrarnik, program će na retku datoteke prikazati tu stranku, a ako stranka nije unesena u šifrarnik, prema podacima iz xml datoteke i javne baze automatski će se dodati u šifrarnik o čemu će program prikazati obavijest.


Na popisu primljenih e-računa kvačicom označimo račune koje smo zaprimili kako bismo ih obradili. Opcije koje možemo odabrati su:

  • obradi datoteke
  • premjesti u
  • briši
  • spoji u jedan dokument (moguće samo za iste stranke, no nije moguće za datoteke koje sadrže e-račun)
  • razdvoji u više dokumenata 

Klikom na Obradi datoteke > Dodaj u novi ulazni račun, račun će se automatski pripremiti kao predložak na popisu ulaznih računa gdje će program upisati zaglavlje ulaznog računa i predložiti rashod koji je unesen kod tog dobavljača na zadnjem ulaznom računu. Ako nam je to prvi ulazni račun od toga dobavljača, program će popuniti samo zaglavlje ulaznog računa, a klikom na Uredi potrebno je dodati i rashod računa.

Zaprimljene račune moguće je obrađivati pojedinačno, a moguće je i odabrati više datoteka za obradu i preko funkcionalnosti Spoji i dodaj u novi ulazni račun formirati predložak računa. Kod te funkcionalnosti važno je da budu odabrani dokumenti iste stranke (npr. račun i otpremnica, dvije skenirane stranice jednog računa i sl.) i da nije odabrano više datoteka koje sadrže e-račun.

Više zaprimljenih e-računa moguće je istovremeno obraditi preko opcije Obradi datoteke > Dodaj svaki dokument u svoj ulazni račun.

Uvoz e-računa u Pretinac za dokumente

Ako smo već preuzeli ulazni eRačun preko maila ili preko web stranice posrednika na računalo, onda možemo taj isti račun ručno uvesti u Minimax. U pretincu za dokumente prvo podesimo postavke za e-račune, zatim kliknemo +Dodaj datoteke i odaberemo datoteku ulaznog računa u xml formatu.

Kao i kod automatskog zaprimanja e-računa, ako stranka od koje smo zaprimili račun nije unesena u šifrarnik stranaka, uvozom e-računa stranka će se automatski dodati u šifrarnik iz javne baze o čemu će program prikazati i obavijest.

Ručno uvezeni račun možemo dodati u novi ulazni račun kao u gore opisanom primjeru (označimo račun, kliknemo Obradi datoteke > Dodaj u novi ulazni račun), a u oba primjera moguće je iskoristiti i funkcionalnost desnog klika pri čemu se također prikažu navedene funkcionalnosti. 

Napomena: u modulu Ulazni računi i dalje je dostupan gumb Primljeni e-računi, no na tom mjestu više nije moguće uvesti ili pripremiti e-račune, već je na tom mjestu moguće pregledati "stare" e-račune, a unos i/li uvoz primljenih e-računa potrebno je napraviti kroz Pretinac za dokumente.

U ovoj uputi