Obračun kamata

U programu možemo obračunati kamate za otvorene stavke za određeno razdoblje i kamate za zakašnjele uplate. Također možemo obračunati kamate za bilo koju glavnicu za određeno vremensko razdoblje. Program koristi proporcionalnu (linearnu) metodu za obračun. Prilikom kašnjenja s plaćanjem možemo odabrati zadanu kamatnu stopu iz programa koja se sustavno ažurira ili možemo dodati našu vlastitu kamatnu stopu. Obračun kamata može se ispisati.