Knjiženje potraživanja na izlaznim računima i knjiženje uplata

Knjiženje potraživanja na izlaznim računima
 

Kad se potvrdi izlazni račun, program automatski izradi temeljnicu koja uspostavi potraživanje od kupca.

  • Konta za knjiženje potraživanja određena su šifrarniku Automatska konta , a zadana konta su 1200 za domaće kupce, 1210 za kupce iz EU i konto 1211 za kupce iz 3. zemalja
  • Program automatski odabere odgovarajući konto ovisno o državi kupca na izlaznom računu.

Konta za knjiženje potraživanja na automatskim temeljnicama izlaznih računa korisnik može sam promijeniti u šifrarniku Automatska konta pri čemu će promjena vrijediti za sve novo knjižene izlazne račune i neće promijeniti postojeća knjiženja.


Promjena konta potraživanja na unosu računa

Prilikom unosa izlaznog računa računam u samom predlošku klikom na Ostali podaci odredimo drugi konto potraživanja za knjiženje tog računa, a koji se razlikuje od onog konta koji je određen za automatsko knjiženje izlaznih računa.

Potvrđivanjem računa potraživanje će se knjižiti na konto koji smo odabrali i vrijedit će samo za taj račun.


Zatvaranje potraživanja od kupca

1. Plaćanje računa na transakcijski račun organizacije. Plaćanje se knjiži preko bankovnog izvatka.

2. Plaćanje s gotovinom (u blagajnu) uredimo na sljedeći način:

  • Blagajnički primitak pri unosu računa

 Ako pri unosu računa već znamo da je kupac račun uplatio uplatom gotovine u blagajnu, već pri knjiženju računa u polju Blagajna-naplata možemo odabrati Plaćanje izlaznog računa i unesemo datum primitka.

S potvrđivanjem računa program uspostavi potraživanje od kupca na kontu 1200 (odnosno na onom kontu koji je određen u šifrarniku Primici i izdaci za plaćanje računa) i istovremeno se napravi blagajnički primitak koji to potraživanje automatski zatvori.

Na potvrđenom računu nalazi se i kratica na blagajnički primitak.

  • Blagajnički primitak nakon izdavanja računa

Ako prilikom izdavanja računa ne odaberemo blagajnički primitak, plaćanja izlaznih računa preko blagajne zatvaramo na sljedeći način: knjiženje uplate kupca preko blagajne.

U ovoj uputi