Neplaćena odsutnost s posla za cijeli mjesec

Obračun Neplaćene odsutnosti s posla za cijeli mjesec ne možemo napraviti jer se izračunani doprinosi iz bruto plaće ne mogu pokriti ni iz čega. U takvim se slučajevima obračuna toliko radnih sati koliko je potrebno da se pokriju doprinosi iz neplaćene odsutnosti, a sati za cijeli mjesec neplaćene odsutnosti smanje se za sate redovnog rada. Takav obračun radi se tako dugo dok se ne obračunaju svi sati za neplaćenu odsutnost.

Doprinosi koji se obračunavaju od neplaćene odsutnosti:

  1. Doprinos za MIO I i MIO II.
  2. Doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na bruto plaću.
U ovoj uputi