Knjiženje u zalihama

Uputa se odnosi na knjiženje prometa zaliha.

Potvrdom prometa, tj. unosom primki i izdavanja u zalihama program pripremi temeljnicu. Također i kod inventure radi potrošnje jer je njezin rezultat izdavanje.

Budući da se temeljnica knjiženja kreira direktno na prometu zaliha, kad pokrenete knjiženje zaliha, program provjeri podatke u pozadini i ako je sve proknjiženo temeljnicama pojedinih prometa (nema podataka, odnosno ako nema razlika u nabavnoj vrijednosti robe), ne pripremi se temeljnica knjiženja.

Knjiženje po potrebi sami pokrećemo.

  1. U izborniku Poslovanje > Zalihe.
  2. Kliknemo na Knjiženje.
  3. Otvori se prozor s pregledom već knjiženih temeljnica za zalihe.
  4. Upišemo datum do kojeg program proknjiži promet zaliha i time rastereti stanje zaliha u glavnoj knjizi.
  5. Klikom na Knjiži program pripremi automatsku temeljnicu knjiženja zaliha koja proknjiži cijeli promet u zalihama do upisanog datuma u glavnu knjigu. Temeljnice imaju oznaku ZAL.

Zadnju temeljnicu možemo izbrisati u bilo kojem trenutku. Možemo izbrisati i sve temeljnice (jednu za drugom od zadnje prema prvoj). Obrisana temeljnica izbrisat će se iz dvojnog knjigovodstva.

U sljedećem knjiženju bit će obuhvaćeni još neknjiženi podaci do datuma kojeg smo odredili. Ukoliko smo u međuvremenu otkazali knjiženje, u novoj temeljnici će se poštivati i novi podaci.

Knjiženje aktiviramo po potrebi, najmanje jednom na kraju godine, a obično knjižimo mjesečne temeljnice.

Jednom dnevno je najčešće koliko možemo aktivirati knjiženje.

U ovoj uputi