Postavke preglednika Google Chrome

Za korištenje Minimaxa u pregledniku Google Chrome moramo:

  • Dozvoliti da Minimax otvara skočne prozore

Stranicu https://moj.minimax.hr dodajte na popis stranica koje dozvoljavaju skočne prozore.

  1. Otvorimo preglednik Chrome i kliknemo na ikonu u alatnoj traci gore desno i odaberemo Postavke / Settings.
  2. Kliknemo na Napredno / Advanced.
  3.  Prikažu se dodatne postavke, a u izborniku Privatnost i sigurnost / Privacy and security kliknemo na tipku Postavke web-lokacije / Site settings.
  4. Otvori se novi prozor u kojem potražimo naziv Skočni prozori / Pop-ups and redirects i kliknemo na tipku Dodaj / Add.
  5. Otvori se novi prozor u kojem upišemo adresu moj.minimax.hr i upis potvrdimo klikom na tipku Dodaj / Add.
U ovoj uputi