Postavke preglednika Google Chrome

Za korištenje Minimaxa u pregledniku Google Chrome moramo:

  • Dozvoliti da Minimax otvara skočne prozore

Stranicu https://moj.minimax.hr dodajte na popis stranica koje dozvoljavaju skočne prozore.

  1. Otvorimo preglednik Chrome i kliknemo na ikonu u alatnoj traci gore desno i odaberemo Postavke.
  2. Kliknemo na Napredno
  3.  Prikažu se dodatne postavke, a u izborniku Privatnost i sigurnost kliknemo na tipku Postavke web-lokacije.
  4. Otvori se novi prozor u kojem potražimo naziv Skočni prozori i kliknemo na tipku Dodaj.
  5. Otvori se novi prozor u kojem upišemo adresu moj.minimax.hr i upis potvrdimo klikom na tipku Dodaj.
U ovoj uputi