Vođenje obrtnika u Minimaxu

Otvaranje organizacije

Kod otvaranja nove organizacije, obrtnika obveznika poreza na dohodak potrebno je otvoriti kao Obrtnik RIF ili RRIF. S druge strane, obrtnika obveznika poreza na dobit potrebno je otvoriti kao Tvrtku RIF ili RRIF i na postavkama organizacije označiti da je organizacija obveznik poreza na dobit.

Obrtnici obveznici poreza na dohodak, tzv. dohodaši vode jednostavno knjigovodstvo koje je u Minimaxu dostupno u modulu Knjigovodstvo > Jednostavno knjigovodstvo. U sklopu modula Jednostavno knjigovodstvo moguće je voditi Knjigu primitaka i izdataka - KPI u koju se promet može upisivati automatski, ako se tako odredi na postavkama organizacije, ili ručno. U okviru jednostavnog knjigovodstva moguće je ispisati KPI i obrazac P-PPI.

Knjiženja kod obrtnika u Minimaxu ista su kao i kod tvrtki te u tom pogledu nema specifičnosti.

Početno stanje

Ako organizacija koju otvarate ima otvorenih stavki za prijenos, kod početka poslovanja s Minimaxom potrebno je unijeti početnu temeljnicu (PS). Osim otvorenih stavki kupaca i dobavljača na 1200 i 2200, na temeljnici PS obratite pažnju na unos zapisa za PDV.

Kod organizacija koje su obveznici PDV-a po plaćenoj realizaciji, računi u obračun PDV-a ulaze zatvaranjem (knjiženjem plaćanja), odnosno prema datumu za PDV na temeljnici računa. Zatvaranje računa u programu se radi sukladno opcijama objašnjenima u OVOJ uputi. 

Uputu s posebnostima knjiženja ulaznih računa kod obveznika po naplaćenoj realizaciji možete naći OVDJE, a uputu s posebnostima knjiženja izlaznih računa OVDJE.

Napomena: prilikom unosa početnog stanja kod obveznika po plaćenoj realizaciji treba pripaziti da se zapis za PDV unese bez datuma za PDV. Kad se račun zatvori, na temeljnici će se kreirati dodatan zapis za PDV s datumom za PDV i prema tom datumu račun će ući u PDV obrazac.

Primjer unosa jednog računa: na temeljnici PS unesete ukupni iznos na 1200 dugovno (npr. 6.250,00eur), a na zapisu za PDV unesete iznos osnovice (5.000,00) pri čemu će program sam predložiti iznos PDV-a (1.250,00). 

Ako želite prikazano ispravno stanje na bankovnom računu u izvodima, onda temeljnica PS treba uključivati i konta transakcijskih računa koje koristite prilikom knjiženja bankovnih izvadaka.

Kao protukonto za potvrdu temeljnice PS možete staviti prijelazni konto 1009.

Knjiženja u KPI

Za knjiženja u KPI na postavkama organizacije moguće je uključiti opciju automatskih knjiženja. To je funkcionalnost koja olakšava unos u KPI. 

Ako imate uključene sve opcije automatskog knjiženja, obratite pažnju na moguće kombinacije.

Primjerice, ako račun ne zatvorite preko izvoda (ne odaberete vezu na račun na retku izvoda, nego samo knjižite na konto i ostavite uključenu kvačicu za KPI), u tom će se slučaju račun u KPI upisati iz izvoda, bez PDV-a. Ako nakon toga račun zatvorite preko temeljnice, evidentirat će se i zapis iz zatvaranja i evidentirat će se i PDV. 

U takvim situacijama treba provjeriti zapise i obrisati duple. Više o uređivanju zapisa u KPI možete pročitati OVDJE.

Duple zapise možete izbjeći tako da

  • prilikom knjiženja na konto na retku izvoda uklonite kvačicu za upis u KPI kako bi se zapis evidentirao (samo) iz zatvaranja nakon što račun zatvorite ili da
  • direktno na retku izvoda odmah dodate i vezu na račun kako bi se u KPI evidentirao samo jedan zapis, iz zatvaranja.

Kako će postavke biti podešene ovisi o izboru svakog pojedinog korisnika i načinu na koji radi.


Knjiženje kompenzacije u KPI

Bilateralne kompenzacije u programu moguće je napraviti u otvorenim stavkama prema OVOJ uputi.  

Potvrdom kompenzacije pripremit će se temeljnica koja smanji potraživanja i obveze za iznos kompenzacije, a u saldakontima zatvori otvorene stavke. Potvrdom će se kompenzacija evidentirati u KPI, a na datum zatvaranja i u PDV obrazac.

Neke zapise u KPI potrebno je ručno ispraviti. Detaljnije možete pogledati OVDJE.

Izdatak po čl. 33 st. 1 t. 1. i 5.

U KPI je moguće upisati izdatak po čl. 33 st. 1 t. 1. i 5. klikom na "Novo > izdatak".

P-PPI obrazac

U P-PPI obrascu u programu automatski su popunjena polja koja se povlače iz knjige KPI, a ostala je polja potrebno ručno popuniti

Primjerice, ako je potrebno unijeti izdatke koji se porezno ne priznaju iz članka 33., takav izdatak potrebno je ručno upisati u odgovarajuće polje.

Obračun doprinosa i plaća kod obrtnika

Više o tome možete pročitati OVDJE.

Nalozi za plaćanje i knjiženje bankovnih izvadaka kod obračuna plaća, DOP i doprinosa obrtnika

Više o tome možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi