Ulazni računi - pregled poslovanja s grafikonima

U izborniku Poslovanje > Ulazni računi možemo u pregledu ulaznih računa odabrati pregled u obliku popisa ili grafova.

S gornje desne strane kliknemo na znak .

U izborniku ulazni računi možemo pregledavati:

  • stanje ulaznih računa
  • neplaćene dospjele račune
  • najveće dobavljače
  • najveće vjerovnike

Stanje ulaznih računa

Program prikaže broj ulaznih računa za organizaciju - brojčano i s grafom.

Račune podijeli na plaćene, neplaćene nedospjele i neplaćene dospjele.

Podatke možemo pregledavati za zadnjih 30 dana ili za zadnjih 12 mjeseci.

Neplaćeni dospjeli ulazni računi

Program prikaže broj neplaćenih dospjelih ulaznih računa za organizaciju - brojčano i s grafom.

Program pripremi graf u kojem su dani dospijeća podijeljeni prema broju dana dospijeća (15, 30, 45, 60 i više od 60 dana).

Najveći dobavljači

Program prikaže najveće dobavljače organizacije - brojčano i s grafom.

Podatke tko su naši najveći dobavljači možemo pregledavati za posljednjih 30 dana ili 12 mjeseci.

Najveći vjerovnici

Program prikaže najveće dužnike organizacije - brojčano i s grafom.

Podatke tko su naši najveći dužnici možemo pregledavati za zadnjih 30 dana ili 12 mjeseci.

U ovoj uputi