Brojevi redova

Zbog veće preglednosti i lakšeg otkrivanja grešaka, na bankovnom su izvatku brojevi redova numerirani. Pri svakom upozorenju program također ispiše broj reda koji je potrebno ispraviti.

Numeracija redova na izvodu

Prilikom dodavanja redova na izvode ili pri umetanju izvoda, novi se redovi dodaju na vrh ispisa i tako su numerirani. Broj 1 je na dnu izvoda, a na vrhu je zadnji dodani red (RB znači redni broj).

Numeracija na potvrđenom bankovnom izvodu

Na potvrđenom su bankovnom izvodu redovi prikazani obrnutim redoslijedom nego na uređivanju.

Na vrhu je prvi uneseni redak, a na dnu zadnji. 

Brisanje redova

Red na izvodu brišemo klikom na znak ''x''. Brojeve redova koji nedostaju ne možemo naknadno vratiti. Redovi izvatka mogu se brisati samo onda kada je bankovni izvadak u predlošku.

Upozorenja i pogreške prilikom knjiženja

Kada program prikaže upozorenje ili pogrešku, naprijed je napisan i redni broj retka u kojem je otkrivena pogreška. 

U ovoj uputi